قالب وردپرس اس ام اس سنتر وردپرس قالب شرکتی وردپرس ارم قالب وردپرس چند منظوره قالب شرکتی و فروشگاهی حرفه ای مدیسا قالب آوادا Avada | پر فروش ترین و محبوب ترین قالب وردپرس در جهان
پنج‌شنبه 2 آوریل 2020
آموزش وردپرس طراحی سایت بدون برنامه نویسی دانلود قالب وردپرس قالب رایگان وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس قالب سارا
2019/07/31 0

نقشرنــگ درزندگی روزمـره

شـاد زیسـتن یکی از دغدغه های اصلی انسان است چرا که هنگام شادی
ذهن آزاد اسـت که رؤیاپردازی کند و بدن همهی چیزهای قابل درک و خوب
را حس کند.
اما برای رسیدن به این حال عوامل زیادی دخیل است. یکی از مهمترین عوامل
شادی استفاده از رنگ های شاد است، چه در لباس پوشیدن، دکوراسیون منزل
و محل کار، رنگ خودرو و چه در عوامل بیرونی مثل فضاهای عمومی شهری،
بیل بوردهای تبلیغاتی، رسانه ها و مطبوعات و …
متاسفانه جامعه ایران از رنگ های شاد گریزان است، بهگونهای که آنها ترجیح
میدهند در انتخاب وسایل و لباسهای خود از رنگهای به اصطالح رسمی و
مورد پذیرش عرف )که عموما رنگ های تیره و خاکستری است( استفاده کنند و
به این شکل موجی از افسردگی را برای خود رقم بزنند.

استفاده از رنگ مناسب در محیط کار باعث افزایش روحیه
و حوصله برای کارکنان میشود

این باور و فرهنگ غلط در بین مردم رایج است که مثال اگر مرد لباسی با
رنگ های زرد، قرمز و یا صورتی بپوشد عملی ناشایست به حساب می آید و
کلیشههای جنسیتی را زیر سوال میبرد.
بدون شک تاثیر همین رفتار و فرهنگ غلط است که طراحان و گرافیست ها
هم جرات و جسارت استفاده از طیف رنگ های شاد را در طرح های خود
ندارند. این مسئله در گرافیک مجالت، روزنامه ها و رسانه های عمومی بسیار
مشهود است.
تصور جهان بدون رنگ غير ممكن است چرا كه رنگ پديده ايست كه در همه جا
رنگها صورت ميگيرد
حضور دارد و نقش مؤثر بازي مي‌كند، ارتباطات به كمك
و تمام دريافتهاي عيني طريق رنگها حاصل ميشود. افزون بر اين رنگها نقش
مهمي را در زندگي عاطفي معنوي انسان ايفا مي‌كند. )کتاب رنگ ایتن(
در قرآن کریم نیز به استفاده از رنگها خصوصا رنگهای شاد و تاثیرات آن
در زندگی به طور مستقیم اشاره شده است به طور مثال در آیه 69 سوره
بقره، آنجائی که مردم به موسی میگویند: از پروردگارت بخواه که رنگ آن
گاو را برای ما روشن کند. خداوند پاسخ میدهد: گاوی که باید کشته شود،
باید گاوی زرد باشد، آن هم زرد یکدست نه زرد به همراه رنگی دیگر. در
بخش پایانی همین آیه به یک حقیقت روانی اشاره شده که حائز اهمیت

استفاده از رنگهای متنوع و شاد در طرحها، تصاویر، عناصر بصری و حتی
فونتها و نوشتار در مجالت و روزنامهها باعث میشود تا مخاطب احساس
خوشایندی داشته باشد و چه بسا همین امر باعث افزایش سطح مطالعه،
اعتماد بیشتر خوانندگان به رسانهها و مهمتر از همه ایجاد حس شادی در
جامعه شود.
شاید ترس از متهم شدن به سبکی و جلفی، گرافیست ها را وادار به استفاده
از رنگ های تیره و خاکستری کرده است، درحالیکه داشتن کمی جسارت و
استفاده از رنگهای شاد در مطبوعات باعث شود که حس شادی در جامعه
گسترده شود.
حال برای رسیدن به فرهنگ شاد زیستن، غیر از خود مردم، باید نهادها،
سازمان های فرهنگی، نظام آموزشی و رسانهها دست بهکار شوند تا مسیر
افسردگی را به مسیر شادی و جامعهای رنگی تغییر دهند.
ثبت نظر

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. موارد مورد نیاز علامتگذاری شده است